24 Ekim 2015 Cumartesi

Olağanüstü Genel Kurul





KÖTÜ BİR RESİM ASARIM KORKUSUYLA HİÇ RESİM ASAMAYANLAR
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı, üyelerin kendine çeki düzen vermesi gerekliliği hasıl olduğundan, derneğimizin kuruluş amacı ve bunca yıldır büyük bir özveri ile baş etmeye çalıştığı kötü resim asma korkusunu, duvarlara bakma korkusuna dönüştüren üyelerimizin yönetim kurulumuzca tespit edilmiş olup, üyeliklerini gözden geçirme zarureti hissedildiğinden, 11/11/2015 tarihinde saat 20:30da boş bir duvar dibinde aşağıdaki gündeme göre , çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı aynı gün 21:30'da aynı gündemle, aynı yerde yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel kurul gündemi
1)    Açılış, yoklama ve içkilerin açılması
2)    Başkanlık divanının teşekkülü.
3)    Boş duvarlara saygı duruşu ve "Tutunamayanlar"ın ilgili bölümünün okunması.
4)    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması,
5)  Denetleme kurulu tarafından tespit edilen korkusunu değiştirmiş üyelerin görüşünün alınması
6)  Üyelik durumlarının müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
7)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
8) ikinci parti içkilerin açılması
9)    Yeni dönem çalışma programı, üyelerin sorumluluk alanlarındaki boş duvarların tespiti, asılmaya korkulan resimlerin belirlenmesi ve tahmini bütçesinin görüşülmesi.
10)    Derneğin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan federasyonlara üye olması hususunun müzakere edilmesi.
11)    Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul, boş duvar bulamayan üyeler için boş duvar alınması, kafa karışıklığı ve korkuların büyümesi için daha fazla resim  satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.
12)    Tüzüğün derneğin adına ve yaptırımlara ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi. 
13) Dernek isminde bulunan "resim" ibaresinin yanına "fotoğraf" ibaresi eklenerek korkuların büyütülmesi. 
14) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.
15) Hala kötü resim asarım korkusunu yitirmemiş üyelerin korkularının dinlenmesi, 
16)  Dilek ve temenniler.
17) Sarhoş olup ağlaşmalar,
18) "Bir keresinde bir resim asmıştım aslında" itirafları
19) Yaptırımların konuşulması
20) Pişmanlık affının müzakere edilmesi
21) Dilek ve temenniler (tekrardan)
22) Kapanış.

9 Eylül 2014 Salı

bana bi kahve, sade.

durduralım ve sündürelim. (süründürmeyelim)

sakızları artık çiğnemeyelim sadece uzatalım.

yeni şeyleri sevme nedenim eskiye devam edersem bok etme ihtimalimden korkmammış.

hiç bir şey hareket etmesin.
takip edemiyorum.
filmlerin en güzel sahnesi hangisi ise orda ekranı durdurun ve önüme koyun.
her şey sadece fotoğraf olsun.
kitapların sadece tek sayfalarını verin. fotoğraf gibi bakayım.

devinim ve devrimleri durdurun.

hareketli resimler olmasın. resimlerde çok renk olmasın. müzikte çok ses olmasın.
arkadan gelen şeyler beni heyecanlandırmıyor. midemi bulandırıyor.

bütün duyularıma hitab etmeyin.
tek bir şey seçin.
çağrışımlardan vazgeçin.

yanınızda yalnız kalmama müsade edin.

20 Kasım 2013 Çarşamba

yenisi.

yaralarım var benim.
görür müsün bilmem.
görünen yerlerimdeler mi bilmiyorum.
dokunma ama sen yaralarıma. sevdiğimden sakındığımdan değil
yaralarımdan korktuğumdan.
kabukları var üstünde.
yokladığımdan değil.
acımıyor. varlıklarını hala hissetmem acıdıklarından değil.
kabuğunu kaldırınca kanayacak mı bilmiyorum.
çok zaman geçince kaldırılan kabuklar kanamaz ya
ben ne kadar zaman geçti
kanamayacak kadar geçti mi bilmiyorum.
dokunma sen.
dokunamıyorum ben.

22 Mart 2013 Cuma

ve son olarak günün şarkısı bütün sevip de kavuşamayanlara gelsin,

flashbacklerke düşünmek,
seni,
bana,
getirmezki...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...